Teknisk assistanse

Ring Metamob Assistance Service for å finne ut om bandsagen din trenger eller ikke krever rettelse, eller for å løse problemer som oppstod under produksjonen.

Under en teknisk assistanse øker og kontrollerer vi både kundens båndsagblad og vedlikeholdsmaskineriet, slik at vi kan komme med de beste anbefalingene angående drifts- og vedlikeholdsmodus.

Båndsager kontrolleres både i statisk driftsmodus (svinghjulets tilstand og eksentrisitet, føringstilstand) og i den dynamiske driftsmodusen (lagertilstand, rotasjons- og skjærehastighet).

Vognparallellitet og utforming blir også kontrollert og innstilt for å sikre jevn tykkelse på plankene. Fly-hjulets stilling, føringer og strekksystem justeres og stilles.

Sluttanbefalinger foreslår hvilken type blad som skal velges, i henhold til: maskinens størrelse, treessens og tømmerstokkdiameter, ønsket skjærehastighet, tillatte skjære toleranser, redusere eller eliminere sprekker, spesielle, spesifikke bruksområder.

I tillegg kan vedlikeholdsarbeidere og operatører som arbeider med slipe- og strekkmaskiner trene og instrueres på riktig måte.

Kontakt

Adresse: 440122, Satu Mare, Aurel Vlaicu 102-106, Romania
Telefon: + 40-261-711511
E-post: metamob@metamob.ro

Selskap

Automatisert oversettelse

English English